Като на игра

Макар и пораснали, всички обичаме игрите и защо не – игрите ни позволяват да покажем знания или възможности в определена сфера, да побеждаваме, да печелим награди и не на последно място, да се забавляваме. Представена като игра и най-сложната или скучна задача изглежда по-интересна. Затова и компаниите отдавна използват игрите като средство за привличане на клиенти или за ангажиране на служителите си. А с новите технологии навлезе и нов термин, който отразява използването на социалните елементи и наградите, типични за игрите, при разработването на софтуер – геймификация или игровизация.

 Като на игра А1 Блог

В Мтел също вече има геймифицирана платформа – azvodia.bg. Платформата позволява на служителите да дават идеи за промяна, да ги коментират и оценяват, да споделят съдържание в социалните мрежи, да опознават и да контактуват с колегите си онлайн, както и да изказват благодарност за оказано съдействие. За всяка своя активност в платформата потребителите получават точки и опит, който ги придвижва напред в класирането.

Платформата все още е в процес на разработване, като съвсем скоро предстои да бъде надградена с множество допълнителни функционалности. Междувременно ви предлагаме да се запознаете с нея през погледа на Иван Милев от 11235 Ltd. – компанията, разработила прлатформата, както и на трима от колегите, които са сред най-активните й потребители в Мтел – Мариана Ламбрева, Ива Бадарова и Иво Колев.

 

 Като на игра А1 Блог

Иван Милев е продуктов и маркетинг мениджър в 11235 Ltd. Професионалист с международен опит в България, Италия и САЩ, в сфери като маркетинг, управление на проекти и бизнес развитие. Работил е за международно признати организации като Johnson & Johnson, TeliaSonera и Bocconi University. Притежава и  MBA диплома от SDA Bocconi School of Management.

Иван, какви са приложенията и ползите на игровизацията за бизнеса?

Игровизацията или геймификацията използва игрови елементи и игрови дизайн в не-игрови ситуации с цел изграждане на истинска лоялност у клиентите или служителите на компанията. В теорията се открояват 3 вида игровизация: за служители, за клиенти или такава, целяща да се мотивира определено поведение в хората с цел те да подобрят себе си и заобикалящата ги среда.

Има наистина множество ползи, свързани с въвеждането на игровизация, и едва ли бихме могли да изброим всички. Например, за даден бизнес тя би могла да доведе до увеличаване на продажбите, подобряване на съвместната работа между служителите, увеличаване на възвращаемостта на инвестициите, подобряване на лоялността и по-висока удовлетвореност от страна на клиенти или служители. От друга страна, игровизацията е прилагана и извън бизнеса за решаване на научни казуси, стимулиране на физическа активност и подобряване на здравето, за подпомагане възстановяването от травми, стимулиране на поведение съхраняващо околната среда и много други.

Доколко развит е моделът в България в сравнение със световните тенденции?

Наблюдението ми относно пазара в България е, че изостава значително в сравнение с този в най-развитите пазари, най-вече в осъзнаването на бизнеса за това какви ползи би могло да донесе игровизирането на определени процеси в бизнеса. За радост в последната година забелязвам, че това започва да се променя и има все по-голям интерес към подобни решения. Това донякъде е и очаквано за мен, тъй като пазарът на игровизацията се очаква значително да расте в следващите години и според Гартнър (Gartner) ще надвиши 10 милиарда долара до 2020. Ако българските компании искат да останат в крак със световните тенденции, те рано или късно ще трябва да се съобразят с тях.

Тук бих искал да споделя и радостта си от това, че именно Мтел е една от тези компании, които първи в България разбират, кой е следващият източник на конкурентно предимство.

С какво се различава azvodia.bg от останалите геймификации, по които сте работили?

 Като на игра А1 Блог

По обновяването на платформата Аз водя работим активно от месец май 2015. Това, което ми направи впечатление още от първите дни на разработване на концепцията е фокусът, който колегите от екипа Вътрешни комуникации на Мтел и All Channels искаха да поставим върху ценностите на компанията и да дадем възможност служителите да припознават тях чрез собствените си качества и компетенции. Така създадохме „Стената на благодарността“, на която участниците имат възможност да спечелят най-красивите баджове в Аз водя. Много интересна за мен е също и концепцията за капитаните като лидери и основна движеща сила в цялостната концепция на Аз водя. Всеки участник, който е достатъчно активен и лидер в своя отбор, може да стане „капитан“ на промяната в Мтел, да комуникира директно с хора от висшия мениджмънт, да носи определени отговорности, придвижва идеи и така да придобие по-голяма разпознаваемост за самия себе си между колегите и мениджърите в Мтел. В бъдеще предстои капитаните да имат и допълнителни привилегии, но за сега няма да издавам тайни от „кухнята“ на Аз водя.

 Като на игра А1 Блог

Новини, любопитни факти и връзки към социалните мрежи са само част от предимствата на геймификацията

Как се развива платформата до този момент според вас?

Предвид това, че платформата е активна само от няколко месеца мисля, че резултатите са много окуражаващи. Има над 600 регистрирани участници, множество идеи, коментари и като цяло забелязваме това, че участниците са активни, забавляват се и харесват платформата. Това за нас като разработчик е от голяма важност, защото успехът на “Аз водя” зависи изцяло от участниците, тяхната активност и обратна връзка. За мен много окуражаващо беше да прочета дадената от Лальо Растев идея, платформата „Аз водя” да бъде разширена на групово ниво и да видя позитивните коментари към нея. Това наистина зарежда нашият екип с много ентусиазъм и желание за работа.

Препоръка към потребителите в Мтел?

Бих препоръчал да се регистрират и участват в Аз водя, защото порталът позволява на всеки, независимо от мястото, което има в структурата на Мтел да бъде чут, да сподели идеите си, не само с колегите, с които непосредствено работи, но с всички служители в Мтел и с висшия мениджмънт на компанията. Порталът предоставя уникалната възможност всеки да бъде чут и да придобие разпознаваемост и популярност в компанията. Не е за подценяване и потенциалът, който подобен портал позволява, а именно, да подобрите шансовете си за професионален растеж. При внедряване на платформата в друг наш клиент, наблюдаваме примери, при които служители, придобили популярност между HR мениджърите на компанията чрез портала, получават нови професионални възможности.

Бих искал да завърша с това, че в Аз водя предстои да добавим и редица нови предизвикателства и мисии, които ще отворят и нови възможности пред участниците. Предстои и отварянето на виртуален Магазин, през който ще могат да се закупуват и реални продукти. Така че, съветът ми е просто, участвайте!

11235 Ltd. е доставчик на решения в областта на управлението и анализа на данни. Компанията предлага широка гама специализирани услуги, в т.ч. аналитични CRM решения, игровизация, програми за лоялност, управление на кампании, кредитен скоринг, управление на риска и системи за управление на кредити. Едно от най-иновативните решения, разработено и предлагано от екипа на 11235, е геймификационната платформа EnterPlay.

Воден от основните си ценности – ентусиазъм, компетентност и просперитет, екипът на 11235 се стреми да помага на своите клиенти да добавят стойност към бизнеса си,  да увеличават клиентите и печалбите си, и в дългосрочен план да изградят устойчиво конкурентно предимство.

[divider]Най-активните участници в azvodia.bg[/divider]

 Като на игра А1 Блог

Иво Колев

Старши експерт в екип “Управление на системи за оперативна поддръжка”

azvodia.bg за теб е…

Възможност да сме активни, да общуваме с още повече колеги, да сме част от промяната. Всеки има свобода да даде оригинална идея, която да се доразвие с общи усилия и визия. Всичко това – по един забавен начин.

Ползите и недостатъците на платформата?

Полезно е да общуваме с колеги от цялата страна и всички звена. Ние можем да променим нашата среда и да си помагаме взаимно. Би било чудесно, ако колеги от средният и висш мениджмънт са по-силно представени и активни, за да участват в дискусиите.

Как виждаш бъдещото й развитие?

Това е само началото. Идеите не бива да остават в платформата, а да бъдат действително реализирани. Тези, които носят своята стойност. Това ще мотивира и ангажира още повече колеги. Точно този критерий ще дефинира бъдещето ѝ развитие.

Едно изречение, с което да убедиш колегите да се регистрират?

Хей, поредната страхотна идея в azvodia.bg е реализирана от компанията. Аз водя, ти водиш, ние водим!

 Като на игра А1 Блог

Мариана Ламбрева

Старши администратор на база данни в екип “ИТ инфраструктура”

azvodia.bg за теб е…

Място, където мога да споделя идеите си, за да станем още по-успешни.

Ползите и недостатъците на платформата?

Чрез игровата форма се привличат повече колеги да споделят идеите си и вероятността да се появи ценна нараства. За недостатъците – вярвам, че ще продължи да се развива, както във функционално, така и като съвременен дизайн.

Едно изречение, с което да убедиш колегите да се регистрират?

Да участват, защото може тяхна идея да предизвика напредък и промяна и всички ще имат полза от това: колегите, фирмата, клиенти ни. А отделно е и забавно.

 Като на игра А1 Блог

Ива Бадарова

Сътрудник “Обслужване на клиенти” в екип „Билинг консултиране“

azvodia.bg за теб е…

Нещо различно, в което има и предизвикателства, а аз обичам предизвикателствата.

Ползите и недостатъците на платформата?

Много пъти се оплакваме, че знаем как даден процес или дейност да стане по-добър, по-бърз, по-ефективен, но не знаем пред кого да изложим своята идея или мислим, че няма кой да ни обърне внимание. Смятам, че azvodia.bg дава възможността да споделиш тези свои идеи. Още по-хубавото е, че можеш да получиш обратна връзка от колеги и от други дирекции чрез техните коментари, както и твоята идея да бъде доразвита от тях. Надявам се вече одобрените идеи да бъдат разгледани скоро от съответните отдели и поне част от тях да бъдат приложени на практика.

Положително е и, че самият ти можеш да даваш идеи за развитието и подобряването на портала.

Основният недостатък в момента е непълната функционалност на azvodia.bg. Няма  възможност да избираш в кой екип искаш да бъдеш, както и да отпадат неактивните играчи. Сроковете за изпълнение на отборните мисии са твърде къси.

Как виждаш бъдещото й развитие?

Повече мисии, свързани с опознаване дейността на различните отдели и структури, и разрастване на сектора за развлечение. Възможност да се разменят натрупаните точки за отстъпки за устройства и други. Би могло да се въведе лотария с регистрираните и активни колеги, а защо не и да се интегрира и интранет в нея?

Едно изречение, с което да убедиш колегите да се регистрират?

Всеки би могъл да намери нещо тук – забавление, предизвикателство, възможност за изява или да сподели своя идея.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*