Проф. Илия Илиев, ТУ: A1 е безценен помощник в обучението на инженери

През 2020 А1 не пропусна да отбележи успехите на общо 180 бакалаври и магистри от Факултета по телекомуникации на Технически университет – София. Четиримата отличници сред бакалаврите и магистрите получиха не само лична покана за участие в предстоящата ни А1 лятна академия, но и технологична награда. Във връзка с това разговаряхме с проф. Илия Илиева – декан на ФКТ.

Проф. д-р инж. Илия Илиев e декан на Факултет по телекомуникации (ФТК) при Технически университет – София. Завършва с отличие факултета по Комуникационна техника и технологии (чийто сегашен приемник е именно ФТК) на ТУ – София, специалност Радиоелектроника през 1987 година. Работил е като инженер в Завод за магнитни носители в гр. Пазарджик. В последствие става докторант в катедра Радиотехника към ФТК, постъпва като асистент в ТУ през 1992, а от 2015 година e декан на ФТК.

Защо избрахте сферата на телекомуникациите за своята професионална реализация?

Интерес от ученическите години към радиоелектрониката, провокиран от учители и родители. Мечта превърнала се в реалност.

Какви специалности се предлагат във Факултета по телекомуникации на ТУ? Как подготвяте студентите за професионалната им реализация?

ФТК е пряк наследник на първата слаботокова специалност „Високофреквентна и съобщителна техника” (1946 година) в България, с 74 годишна традиция и опит в обучението на специалисти, инженери и научни изследвания в областта на телекомуникациите. Сега ФТК е водещ факултет в комуникационните технологии в нашата страна.

Съгласно рейтинговата система на висшите училища в България на Министерство на образованието и науката (МОН), оценката от програмна акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) специалностите от факултета са с най-високата в България оценка 9.58 (скала от 0 до 10). Специалностите, по които обучава факултета са в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника и обхваща трите образователно-квалификационните степени – бакалавър, магистър и доктор.

университет Проф. Илия Илиев, ТУ: A1 е безценен помощник в обучението на инженери А1 Блог

Какви са впечатленията ви от възможностите за стаж, които се предлагат от А1? Помагат ли те в подготовката на студентите?

Стажът е важен момент и елемент от обучението на специалисти, инженери и в това начинание A1 ни е безценен помощник. Студентите не само се запознават с естеството на бъдещата си работа, както и с очакванията, които имат работодателите към тях, те придобиват допълнителни практически знания и опит и най-вече получават увереност и мотив да положат още по големи усилия в учебния процес.

Много се говори за партньорството между бизнеса и образованието. Каква обаче е успешната „рецепта“ за взаимодействие?

Този въпрос е продължение на предишния. Партньорството между бизнеса и образованието трябва да обхваща целия период на обучение на студентите, още от първи курс, с ясна основна цел – качествен образователен процес, от който излизат специалисти с отлична подготовка.

Необходимо е директно участие на партньорите от бизнеса в учебния процес под формата на: лекции, майсторски класове, съвместно ръководство на дипломни работи по задание на партньора, допълнително обучение – академии, стажантски програми, съвместни програми за обучение, съвместни развойни и научно-изследователски проекти с участие на студенти и индиректно, чрез подпомагане усилията на Университета за подобряване на материалната база и инфраструктурата.

университет Проф. Илия Илиев, ТУ: A1 е безценен помощник в обучението на инженери А1 Блог

Какви са възможностите за кариерна реализация на специалистите по телекомуникации? Къде е мястото на телекомите като А1 сред тях?

Възможностите за кариерна реализация на нашите студенти са неограничени. Проучванията показват, че нашите инженери са сред водещите специалисти от нашата страна не само в областта на телекомуникациите, но и в информационните технологии, електрониката др. Нашите кадри намират и имат успешна реализация в стопанския и обществения живот на държавата. Инженерите завършили ФТК се ценят и в чужбина.

Всички споделят едно и също: Когато ги попитат „Къде са учили?”, питащите се учудват, че в България, София, ФТК може да се получи качествено образование. А къде е мястото на телекомите като А1? Естествено на първо, те са основните потребители на нашите кадри. Затова сътрудничеството ни с тях е важно и от особено значение.

Кое е най-важното, което бихте искали вашите студенти да научат на всяка цена, приключвайки образованието си?

Да се научат да мислят. Да се научат да мислят като инженери. Защото инженерната професия е съзидателна професия. Нещата, които се разработват, произвеждат и експлоатират трябва да работят. Това е процес, свързан с решаване на множество противоречиви проблеми и намиране на компромис между тях, така че нещата трябва да работят. Но това са нещата от нашето ежедневие. Това е нашият живот.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*