„Интернет на нещата“ е тук, дори и да не сме се замисляли за това

Концепцията за устройства и машини, които се свързват помежду си и с интернет, отдавна излезе отвъд страниците на научната фантастика и вече е част от живота ни под една или друга форма. Според доклад на Juniper Research през 2021 година броят на IoT устройствата в света ще достигне 46 милиарда, като за сравнение скокът спрямо 2016 година е с близо 200%. Нарастващият брой устройства и възможностите за свързаност между тях, включително и развитието на петото поколение мрежи, създават предпоставки еволюцията на „Интернет на нещата“ да продължава. Според данни на Statista, общата стойност на разходите за решения от „Интернет на нещата“ в света се очаква да постигнат почти двойно увеличение през 2021 г., като се повишат до $418 милиарда от $248 милиарда.

И докато умните домове, в които уредбата сама „улавя“ настроението на собственика и пуска подходяща музика, а хладилникът самостоятелно поръчва продукти, все още се приемат по-скоро като екзотика по нашите ширини, то масовото навлизане на свързани устройства за умните градове и интелигентните системи в индустрията са част от глобална тенденция, която не е новост за България. Това съвсем не е случайно, тъй като ползите за индустрията и публичните институции и чрез тях – за крайните потребители – са многобройни. Възможностите за достъп до данни, анализ в реално време и ефективно използване на информацията са високо ценени от бизнес и публичните организации, чиято основна цел е постигането на ефективност и растеж.

Технологичен стандарт

А1 развива много решения по концепцията „Интернет на нещата“ в подкрепа на компании от различни отрасли на бизнеса и публичните организации. За тях технологичният доставчик използва стандарта 3GPP-базиран Narrowband-IoT (NB-IoT) заради множеството му предимства. Според GSMA, организацията, която представлява интересите на 750 оператори и близо 400 компании от мобилната екосистема, в световен мащаб има 159 мобилни IoT мрежи, 106 от които са изградени по технологичния стандарт Narrowband-IoT, а A1 е първата компания, която предлага такава мрежа на клиентите в България. Сред предимствата на NB-IoT са по-добро покритие, по-дълъг живот на батерията (до 5 години), оптимизиран пренос на данните и високо ниво на сигурност на връзката. Друго предимство на технологията е, че тя работи в лицензиран честотен диапазон, което практически осигурява защита на комуникацията от външни влияния.

За по-чист въздух

У нас подобни технологии също стават част от усилията за осигуряване на по-добро качество на живот в градска среда. Примери за това са решенията за контрол на качеството на въздуха, които А1 е внедрила в общини като Велико Търново, Перник и Костинброд. Облачното софтуерно решение автоматично събира данни от сензорите в реално време и осигурява визуализация в графичен и цифров вид за всеки от проследяваните компоненти на атмосферния въздух – газове и частици. Системата измерва също температура, влажност и налягане и е проектирана да работи при всякакви метеорологични условия. По този начин услугата от A1 предоставя комбиниран анализ на качеството на въздуха в различни части от населеното място, в което е внедрена, а потребителите на системата могат да предприемат бързи и ефективни действия за подобрението му.

Спестяване на разходи…

По концепцията „Интернет на нещата“ А1 изгражда и редица решения, които водят до значителна оптимизация на разходи. Умното сметосъбиране в община Монтана вече над 2 години помага за повишаване на чистотата в града и намаляване с около 40% на разходите по сметосъбиране. Чрез сензори системата автоматично идентифицира степента на запълване на контейнерите и количеството на извозваните отпадъци. Системата предоставя автоматизирани, базирани на анализ препоръки за маршрута и навигацията на сметосъбиращи камиони. Използването на интелигентната платформа спестява време на общинските власти и може да предостави около 40% намаляване на разходите. Гражданите също получават ползи под формата на по-чиста среда и безопасност, тъй като умната система сигнализира сметосъбиращите компании в случай на преждевременно пълни контейнери, както и алармира властите в случай на възникване на пожар.

IоТ „Интернет на нещата“ е тук, дори и да не сме се замисляли за това А1 Блог

…и на природни ресурси

Спестяването на природни ресурси също е част от належащите проблеми, за които IoT решенията на А1 помагат на публични и бизнес организации. Компанията предлага възможности за мониторинг на консумацията на вода в индустриални мащаби, които са особено ценни за решаване на проблемите със загуби на вода при ВиК дружества и вече се прилага от няколко клиенти в София-област, Враца, Петрич, Велинград и други. Чрез комбинация от оптимизиран хардуер, иновативен софтуер и платформа за анализ на данните, решението позволява на ВиК дружествата да предотвратяват изтичане на вода, да подобрят процесите по поддръжка и да минимизират загубите на ценна течност. По този начин те постигат не само оптимизация на разходите, но и спокойствие, че използват разумно природните ресурси. Подобно решение се прилага от A1 и от две от дружествата на Столична община – Столичен автотранспорт и Столичен електротранспорт, както и при редица индустриални клиенти, сред които МБАЛ Русе и ЖП гара София, за които консумацията на вода представлява значителна част от разходите.

При развитието на мобилните IoT технологии един от основните въпроси е идентифицирането на най-подходящите приложения, които в най-голяма степен ще помогнат за оптимизиране на процесите и намаляване на разходите. В случая с община Казанлък това е намаляването на загубите на минерална вода от сондажа до крайните потребители. За целта A1 е разработила специално решение, което взима предвид температурата и специфичния химичен състав на термалните води. Благодарение на мониторинга и анализа в реално време, при преноса на минерална вода не се губи нито капка от ценната течност. Иновативната услуга има огромен потенциал сред българските общини, предвид факта, че страната ни е една от най-богатите на минерални извори в света и втора в Европа – след Исландия.

Превенция на наводнения и засушавания

Решенията за предотвратяване и бърза реакция при аварии и природни бедствия имат съществено значение за постигане на по-висока сигурност и по-добри условия за живот. А1 подпомага борбата с климатичните заплахи за водния сектор – наводненията и засушаванията с високотехнологична услуга от „Интернет на нещата“. С нея общините могат да предприемат навременни действия в случай на едни от най-трудно предвидимите проблеми, свързани с интензивността на валежите или недостиг на вода поради засушавания. Чрез специализирани камери и сензори информацията се събира и анализира в реално време, като се предоставя информация за степента на опасност. На тази база могат да се дефинират своевременни мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се неутрализира тази опасност.

В каква степен развитието на „Интернет на нещата“ в България ще допринесе за общия ръст на броя на умни устройства по света, предстои да разберем. Но с опита си в развитието на интелигентни NB-IoT решения и първата истинска 5G мрежа в страната – 5G ULTRA – бизнесът и институциите могат да разчитат на високо-надежден технологичен партньор в лицето на А1.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*