IT екипът на А1 в света на SAP

Какво е общото между А1 и SAP? Освен че от години ползваме и развиваме ERP платформата на компанията за вътрешни нужди, вече сме и партньор на SAP, като предлагаме и двете решения – за големи организации (SAP S/4HANA) и за малък и среден бизнес (SAP Business One) на клиенти на А1. Решенията са част от услугите, които развиваме в последните години в подкрепа дигитализацията на бизнеса в страната, и се радват на все по-голяма популярност.

Заслуга за това имат експерти от различни екипи в А1, но на фокус в тази статия са колегите от IT. Димитър Сарафов, старши мениджър „Управление на IT бизнес услуги“, е сред хората, които работят със SAP решенията от години и отговарят за внедряването и допълнителните разработки и персонализации за нашите клиенти. Разговаряме с него, за да научим повече за IT частта на дейността.

 IT екипът на А1 в света на SAP А1 Блог

Димитър Сарафов, старши мениджър „Управление на IT бизнес услуги“

Необятният свят на ERP решенията

SAP е може би най-популярният доставчик на подобни решения за управление на бизнеса. Сред основните функционалности на платформата са модулите за управление на финансови процеси, складови наличности, продажби, проекти, човешки ресурси и още много, ама наистина много други. А каквото няма готово, може да се разработи, така че да отговаря изцяло на нуждите на бизнеса.

Преди време решението за големи компании беше преименувано на SAP S/4HANA, тъй като вече използва собствена база данни на SAP, която се казва HANA. Интересното при нея е, че е in-memory database, т.е. голяма част от данните са кеширани в паметта. Това я прави изключително бърза и подходяща за SAP, където заявките са комплексни и сложни и базата данни трябва да реагира светкавично, за да не се налага клиентът да чака.

С времето SAP развива ERP платформата си така, че да отговаря на голяма част от нуждите на големите компании, което означава изключително много и различни функционалности, а те невинаги са необходими на малкия и среден бизнес. Затова на сцената излиза SAP Business One – много по-лека за внедряване и работа платформа, която включва само основните функционалности и облекчава максимално клиентите.

Ролята на IT екипа при внедряването на SAP

Логичният въпрос е: след като системата е толкова изпипана, защо е необходима намесата на IT екип? Наистина, SAP Business One е направен така, че да „тръгне“ само с добавяне на данните на клиента, конфигурации и настройки, без допълнителни разработки и това обикновено се прави от бизнес консултантите в А1, които са достатъчно подготвени. Често, обаче, клиентите искат да се направят интеграции на платформата с други приложения и системи, които ползват – например, електронен магазин, или да се създадат някакви съвсем персонализирани функционалности, конкретно за техния бизнес. Тук екипът на Димитър и софтуерните инженери се включват по-активно.

„Имахме клиент, който искаше нашата платформа да вади етикетите с баркодове, които се лепят на всички продукти в магазина му. Беше си купил специален принтер за целта, който отпечатва огромно количество етикети в минута. Ние програмирахме закупения от него индустриален принтер да работи със SAP Business One и с направената интеграция баркодът вече може да се отпечатва в необходимия формат.“

Освен това SAP Business One няма локализация, т.е. няма вграден превод на интерфейса на български, нито справки и функционалности, които са валидни конкретно за българския пазар (например, за предоставяне на НАП). В процеса на работа нашият екип е направил и локализацията и колегите се гордеят, че преводът на терминологията и начинът, по който са оформили справките, са най-добрите на пазара в момента.

„Имаме възможността да работим с много клиенти, да се сблъскаме с повече ситуации и да измислим по-универсален подход към тях. И това се отнася не само за локализацията, а за работата ни със SAP изобщо.“

А1 България предлага SAP Business One в облачна среда, което означава, че всеки клиент може да започне да ползва системата без да е необходимо закупуване на какъвто и да е хардуер, само със създаване на акаунт. Това облекчава клиентите от грижата за IT инфраструктура (хардуер, системна администрация, мрежови настройки). Същевременно, работата в облачна инфраструктура изисква и специфична администрация на платформата, за която се грижат SAP администраторите, неразделна част от нашия екип.

SAP S/4HANA от своя страна изисква различен технически опит и настройки, необходим е сертифициран хардуер, а разработките се правят на език ABAP. Тя е по-комплексна като модули, конфигурации, интеграции и персонализации, защото се ползва от организации с доста сложни вътрешни процеси, като големи финансови институции, предприятия с мащабно производство или продажба на множество артикули и телекоми. Обикновено клиентите са големи компании, които имат изисквания за покриване на специфични стандарти, затова инсталациите и конфигурациите се правят в техен център за данни и с тяхно IT оборудване, а нашият екип се грижи за инсталацията на самия софтуерен продукт, неговите настройки и персонализиране. При желание на клиентите, А1 предлага и виртуална ИТ инфраструктура в собствен сертифициран център за данни, в който могат да инсталират своята SAP S4/HANA – наричаме го “SAP Hotel”. 

Екипът зад позициите

Бизнес консултанти, софтуерни инженери, администратори, програмисти и експерти работят по SAP приложенията от страна на IT. Някои от тях са част от отдел „Управление на IT бизнес услуги“, а други са в други екипи на направление „ИТ и дигитална трансформация“ на А1. Представяме ви част от тях:

Бизнес консултантите са връзката с клиентите, ползващи SAP решения от А1 – те уточняват изискванията и персонализациите и правят настройките и конфигурациите. А софтуерните инженери и експерти имат грижата за допълните разработки и по-специфичните конфигурации.

Повечето от консултаните са специализирани в определена сфера – например, финанси, счетоводство, логистика, а програмистите са профилирани по технологии. Основната част са разположени в централния офис в София, но вече имат попълнения и от страната – двама колеги работят дистанционно от Пловдив и Варна. С по-широкото разпространение на home office в последно време очакват да имат повече такива колеги в бъдеще.

Партнират си и с колеги от други звена, разбира се. Например, колегите  от „Продажби“ предлагат решението на клиентите и договарят условията, като при необходимост да се уточнят технически спецификации, работят заедно с хора от IT. Инженерите, които отговарят за инфраструктурата на А1 и центъра за данни, пък са тези, които поддържат средата, в която се хостват SAP и вътрешната платформа.

Уменията, които ползваме и търсим

Димитър споделя, че техническите умения са ключови за работа в екипа му. Администраторите е необходимо да имат опит с бази данни, като досегът със SAP „света“ е предимство, защото компанията има специфичен маниер на работа. И все пак, макар SAP HANA да е различна база, тя следва основните SQL стандарти и не е проблем за администратор и програмист да навлязат относително бързо в нейните специфики.

За програмистите, които работят със SAP S/4HANA, е важно да познават ABAP (Advanced Business Application Programming) – това е специфичен за SAP език, с който могат да се програмират конкретните бизнес нужди. В А1 вече имаме много добри специалисти, които работят с този език, а на пазара все повече програмисти се преквалифицират, защото е много търсен. За новите хора в екипа, които не го владеят, минималното изискване е опит с друг програмен език и желание да се преквалифицират.

За SAP Business One пък търсим програмисти с .NET. Разбира се, те трябва да имат опит с бази данни, иначе ще имат пропуски в цяла една технологична област, която е ключова за този род системи. Може да наваксат, но това ще е в допълнение към всички специфики на SAP и ще им отнеме доста повече време.

„Повечето .NET програмисти имат богат опит с разработката на уеб интерфейси – най-често електронни каталози или електронни магазини. Нашите продукти са доста по-богати и различни откъм модули и функционалности. Всички ползваме уебсайтове, но не всички ползваме ERP-та и не всички сме си задавали въпроса как се управляват фирмите, как работят, какви са процесите, как точно се оптимизират тези процеси. Това е безценното знание, което администраторите и програмистите получават при нас.“

Освен това придобиват опит и с работа в облачна среда, т.е. всяко тяхно действие може потенциално да се отрази на много потребители. Това изисква много стриктни процеси, много подреден начин на работа и много добра култура на писане на код.

В последно време колегите включват и Big Data технологии, защото облачната инфраструктура генерира много данни и за да се ориентират в тях, трябва да открият конкретни артефакти. За момента са се насочили към Elasticsearch – популярен продукт, който обаче не се ползва много при ERP системите. На нашия екип помага за събирането на записи, обработването и анализа им, за да могат да откриват и разрешават евентуални проблеми и да позволява на платформата да скалира.

От скоро в екипа има един много специален човек, Неда, която е програмист бази данни, но и дизайнер на документи. Тя създава документите, които платформите генерират – заявки, фактури, стокови разписки, отчети и т.н. В повечето случаи те трябва да отговарят на някакви стандарти на бранда на съответния клиент и същевременно на всички останали изисквания по държави стандарти. Това е доста специфична и „тънка“ работа, която се отдава на много малко хора.

От гледна точка на soft skills няма точно изграден шаблон, казва Димитър, просто хората трябва да паснат на характерите в екипа, защото е важна приятелската среда, в която да има креативност, да се обменят идеи и всички да могат да си помагат.

 IT екипът на А1 в света на SAP А1 Блог „Не смятаме, че има гениални хора. Смятаме, че всички имат своите достойнства и своите качества. Смятаме, че в различни ситуации, различен човек може да бъде ценен и от него може да излезе най-доброто решение.“ 

Предизвикателствата

В техническо отношение най-голямото предизвикателство е интеграцията със системите при клиента. Колегите трябва да научат как работят процесите му, какви софтуери се използват, какви са лимитациите от двете страни, за да ги преодолеят и да създадат стабилно решение. Важно е то да бъде устойчиво във времето, да може лесно да се адаптира и да търпи промени при необходимост.

При международните проекти предизвикателствата идват понякога от различията в културата и начина на работа, но най-вече от чуждия език и чуждестранните регулации, които изискват отделна локализация на платформата, съобразена с изискванията за документи и справки на съответната държава.

Предизвикателство е понякога да се определи рамката на съответния проект и целите. Особено в по-малките компании, клиентите обикновено нямат съвсем ясна представа какво точно им е необходимо. Тук нашите бизнес консултанти помагат много – те работят с клиента, дават му възможности, докато се спрат на решение. След това те правят основните конфигурации в системите, а екипът на Димитър разработките и интеграциите.

И, разбира се, промяната в начина на работа на клиентите, която идва с новото решение. Клиентите се нуждаят от промяната, но не я обичат. В повечето случаи, хората са свикнали да работят с определени системи по определен начин и трудно променят навиците си. Нашите консултанти им помагат да преминат по-плавно през прехода от старата към новата система. Когато обаче клиентите свикнат с новата платформа и видят предимствата ѝ, променят отношението си.

„Този момент, в който клиентите харесат платформата, започват да дават идеи за втора фаза и за допълнителни разработки и интеграции, е моментът, който носи най-голямо удовлетворение за целия екип. Защото виждаме резултата от усилената работа – променяме към по-добро начина, по който работи цял бизнес.“

Снимки: Радич Банев

Ако се интересувате от IT кариера в А1, вижте отворените позиции на a1.bg/it-jobs

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*