Топ 10 на Елена Петрова – Иванова

Продължаваме серията от публикации, с които ви разказваме повече за работата на колегите ни и техните най-важни задачи и отговорности. Днес ви представяме Елена Петрова – Иванова, мениджър на екип “Обработка на фактури”.

Елена добре познава компанията още от 2000 година, като започва на позиция младши счетоводител. Днес тя е мениджър на екип, а за работата си споделя, че постоянно се сблъсква с различни сфери от бизнес дейностите ни, които подлежат на счетоводна отчетност. За нея е изключително важно всичко да става в срок и операциите да се отразяват правилно и в съответствие с нашата фирмена политика.

За повечето от нас счетоводните дейности са непозната материя и дори често финансовите документи ни се струват объркващи и ненужно сложни. Днес Елена ще ни помогне да добием по-добра представа за професията, като ни разкаже за ключовите си задачи и техните специфики.

Ето нейните топ 10:

Организация и ръководене на оперативната дейност в екипа

Винаги съм готова да дам насоки на колегите си по отношение на работата и проектите ни. Заедно обсъждаме какво трябва да бъде свършено, но позицията ми предполага високо ниво на отговорност, както и внимание към детайлите, що се отнася до оперативната дейност.

Следя отблизо работни процеси

Следя процесите по регистриране, обработка, осчетоводяване и разпределяне на входящи фактури и други първични документи, касаещи финансовата и счетоводната дейност на компанията.

Контролирам и проследявам процесите по осчетоводяване

Това са процеси по осчетоводяване на разходите, свързани с дейността на компанията.

Организирам хода по текущо и годишно потвърждаване на салда и обороти с доставчици и клиенти

Може би не звучи вълнуващо, но със сигурност тази задача е много отговорна.

Участвам в работни проекти

Работните ми проекти са свързани предимно с оптимизиране и автоматизиране на процеси, засягащи счетоводната дейност на компанията.задачи Топ 10 на Елена Петрова – Иванова А1 Блог

Развивам и създавам условия на служителите си

За мен е важно служителите ми да са мотивирани и ангажирани към резултатите на компанията. Успявам да поддържам добрата атмосфера в екипа и отговарям за това тя да бъде запазена.

Проследявам качественото изпълнение на задачите

Съдействам при нужда на колегите в екипа си, за да бъдат изпълнени всички важни задачи навреме. Всички членове на екипа работят заедно, за да гарантираме отличната работа.

Осигурявам непрекъсваемост на работата

Изключително важно за мен и моя екип е да осигурим непрекъсваемост на бизнес процесите, пряко свързани с дейността ни.

Отделям много внимание на новите служители

За да се адаптират по-бързо и ефективно навлизане в работата, новите служители имат нужда от много внимание и търпение. Моите отговорности са свързани с това да им дам нуждата подкрепа, с която да стартират.

Едно от най-големите предизвикателства на работата ми…

Най-голямото предизвикателство на рабтата ми е да обясня нещата на “разбираем език“ в комуникация с вътрешни и външни клиенти. За да върви работата по-леко, е важно те да са добре запознати с дейността и фирмената ни счетоводна политика.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*