Топ 10 на Надежда Угринова

Днес се обръщаме към Надежда Угринова, старши експерт “Оценка бизнес проекти” в направление „Финанси“ на А1 България, която ни споделя основните задачи и отговорности, които стоят пред нея в ежедневните й отговорности.

Тя стартира кариерния си път в компанията през 2008 година в отдел „Стратегически контролинг“, където следи за изготвянето на бизнес кейсовете и разходите по големи за компанията проекти. През 2013 година продължава развитието си в „Търговски контролинг“, където е и до днес. Работата ѝ там е свързана основно с търговската дейност на мобилните услуги на компанията, проследяването на финансовите движения от абонатите ни, както и отчетността на приходите и разходите. С какви бизнес кейсове се запознава, как се планира 6-годишен бюджет и колко е важна комуникацията с колеги от различните направления за развитие на стратегически за компанията проекти, разберете тук.

Представяме ви Топ 10 задачи и отговорности в работата на Надежда Угринова:

Изготвям бизнес кейсове

Щастлива съм, че основните ми задачи са свързани именно с това. За мен това е една от най-интересните сфери от работата ми, защото изисква да се запозная със спецификите на продукта или услугата преди да премина към оценка на финансовите параметри. Кейсовете са интересни – варират от пускане на нови услуги или продукти, промяна на бонусни схеми и комисионни, промяна на процеси, различни оптимизации и др. Моята цел е да оценя възможно най-реалистично различните финансови и нефинансови параметри на проектите и как те ще повлияят на развитието на компанията.

Анализирам отчетни данни

За да оценим накъде върви продукта или услугата спрямо първоначално заложените параметри за развитието му, периодично разглеждам отчетни данни. Анализът ни позволява да разберем дали сме постигнали целите си и да решим как да надградим настоящите резултати. Харесва ми, че работата изисква комуникация с колегите от другите звена.

Правя калкулации за различни такси и себестойността на услугите ни

При проверка от КЗП и КРС от страна на А1 трябва да предоставим калкулации, че предлаганите от нас промоции и услуги не се предлагат под себестойност. Аз изготвям такива, като правя изчисления за различни такси и пресмятам себестойността на конкретни услуги, важно е въведените такси да са разходноориентирани.

Подготвям различни финансови и нефинансови отчети за услугите и продуктите от мобилния сегмент на компанията

Следя развитието на абонатите, приходите и разходите им и анализирам отклоненията спрямо предварително зададен бюджет или план.

Участвам в процеса по изготвяне на бюджета и стратегическия бизнес план на компанията

Бюджетът се изготвя детайлно за всяка следваща година, а в бизнес плана се залагат стратегиите за развитие на компанията за 6-годишен период. Работата изисква комуникация и съвместна работа с различни отдели и звена, така че да се координираме правилно, да обхванем изцяло динамиката на пазара и да се постигнат зададените финансови цели.

Правя краткосрочни оценки за очаквания приход на компанията през текущия месец

С оглед на постоянните промени на пазара се налага да бъдем гъвкави и да действаме бързо. На база на конкретните числа, които предоставяме, мениджмънтът може да предприеме навременни промени за по-добро развитие на компанията.

Преглеждам и одобрявам договори с различни доставчици

Като част от контролинг процеса следя заложените финансови условия в договорите и планирам как ще се отразят те в отчетите на компанията. Задължително условие е ако има финансова рамка тя да е защитена от калкулация или бизнес кейс, който е предварително изготвен или заложен в годишния бюджет.

Съдействам на колеги от други напревления по финансови въпроси

Често обсъждаме финансови въпроси с колегите от „Маркетинг“ и „Продажби“, за да можем акуратно да представим различни видове анализи.

Напътствам новопостъпилите колеги

За мен е важно да предам знанията си на новите служители, така че те да могат да навлязат бързо в работния процес и да станат пълноценна част от екипа. Винаги се опитвам да напътствам новопостъпилите колеги и да ги включвам активно в комуникацията и проектите.

Част съм от вътрешната програма за обучения „Клуб на знанието“, където водя „Финанси за нефинансисти“

Целта на темата е да покажа повече за финансовата дейност на А1 – какви показатели следим, като Service Revenue, EBITDA, EBITDA margin, както и какви финансови отчети изготвяме. Темата действително е интересна и се радвам на многото записани участници.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*