Най-добре работещите бизнеси работят със SAP

А1 интегрира софтуерни решения за управление на бизнес процесите според потребностите на всяка компания

Родено в началото на века, посланието The BestRun Businesses Run SAP*[1] продължава да доказва своята ефективност. Към началото на 2022 г. 99 от 100-те най-големи компании в света са клиенти на германския технологичен гигант. 85 от тях използват SAP S/4HANA – ERP продукт за големи корпорации със сложни процеси и стотици служители. В същото време компанията задвижва дигиталната еволюция на малкия и средния бизнес в цял свят с облачната версия SAP Business One.

За ефективното внедряване на тези решения в компаниите у нас – спрямо техния сектор, специфични потребности, мащаб на дейност и визия – огромна роля има стратегическо партньорство на A1 със SAP България. Освен това  А1 успешно развива SAP Компетентен център, който предоставя на бизнес клиентите на А1 единен портал за внедряването на решенията на германския разработчик. SAP експертите консултират клиентите при избора на най-доброто решение за бизнеса им, провеждат обучение на служителите, които ще работят с бизнес софтуера, и осигуряват поддръжката му.

Ключов в този процес е моделът SaaS (предоставянето на софтуерна инфраструктура като услуга), който А1 поддържа чрез собствени центрове за данни със сертифицирано за SAP оборудване. Това спестява инвестиции в сървъри на клиентите на А1 и им позволява мащабиране на необходимото пространство за функциониране на решението.

Планиране от ново поколение

Със SAP S/4HANA големите компании получават не само инструмент за автоматизирано управление на десетки сложни бизнес процеси. Аналитичните функции на продукта позволяват на мениджърите да следят в реално време основни показатели за развитието на бизнеса, да подобряват дейностите по планиране на ресурси и в крайна сметка да вземат бързи и ефективни управленски решения, базирани на точни данни. Това води до по-лесно трансформиране на цели процеси, оптимизация на разходи и постигане на по-висока производителност.

SAP S/4HANA позволява на компаниите да взаимодействат много по-ефективно със своите клиенти по отношение на офериране, достъп до бързи справки в реално време и много други B2B функционалности, помагащи за устойчиво позициониране на пазара.

Решение в движение

Малките и средни фирми често пренебрегват възможността да усъвършенстват бизнеса си с ERP решение поради опасения за цената и сложността на внедряване. SAP Business One от А1 опровергава тази тенденция, тъй като не се налага необходимостта от инвестиции в сървърна инфраструктура и софтуерни лицензи. Предимствата за компаниите, които избират А1 за свой технологичен партньор, са, че могат да използват функционалностите на SAP Business One върху SAP HANA от облака в професионален център за данни на А1 България. Когато бизнесът се разраства, SAP Business One расте заедно с него – параметрите могат да се променят лесно и бързо спрямо динамиката на развитие на всяка компания.

Мениджърите могат да управляват бизнеса, дори когато са в движение, чрез мобилното приложение на SAP Business One. Софтуерът е локализиран, пригоден към българското законодателство, преведен на български език и поддържа различни валути.

Един екип, опит в много индустрии

Мениджърите на екипи в SAP Компетентния център на А1, който наброява над 30 висококвалифицирани SAP специалисти, работят съвместно с колегите от “ICT услуги” и поставят нуждите на клиента в центъра на всеки проект.

SAP Най-добре работещите бизнеси работят със SAP А1 Блог

От ляво надясно: Елена Кожухарова, Николай Дойчев, Гергана Тучева, Асен Димитров, старши мениджър на SAP Компетентния център на А1, Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в А1 България, Росица Петкова, Тодор Иванов, Пламен Иванов, Радослав Вангелов

В SAP Компетентен център, който А1 развива вече близо 20 години, работят над 30 висококвалифицирани SAP консултанти, програмисти и специалисти.

Екипът интегрира SAP решения в различни индустрии, подкрепяйки клиентите от първоначалния избор на оптималното за техния бизнес решение, през интеграцията, до последващата поддръжка.

Бизнес клиентите на А1 разполагат с основните функционалности на платформата – модулите за управление на финансови процеси, складови наличности, продажби, управление на проекти, човешки ресурси и други. Това, което отличава А1 от повечето системни интегратори в България, е, че екипът прави разработка на допълнителни функционалности и интеграции с външни SAP системи, за да отговаря ERP решението изцяло на нуждите на конкретния бизнес.

В центъра на всеки проект А1 поставя конкретните специфики на бизнеса на клиента. Процесът по интеграция е ясно установен и експертите от А1 следват утвърдената методология на германския разработчик за работа с неговите решения за малки, средни и големи компании.

„Първа стъпка във всеки проект за интеграция на SAP е обсъждането на бизнес процесите и нуждите на клиента, а след това – подготвяне на документация и очертаване на план за действие“, казва Асен Димитров, старши мениджър „SAP Компетентен център“ в А1 България.

„Със своите SAP консултанти с разнообразен опит в логистичните и финансовите модули, базите данни (Business Warehouse), както и специалистите по интеграция, А1 се наложи като доверен партньор на бизнеса в процеса по дигитализация на процесите.“

Снимки: Радич Банев

Текстът е част от съдържанието на списание „А1 Бизнес“, брой 4.


[1]*The Best-Run Businesses Run SAP е маркетинг кампания, разработена от агенциите Ogilvy & Mather и Mindshare в САЩ. SAP я развива дългосрочно, защото точно изразява ценностите на компанията.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*