Всички пътища водят към… локалната мрежа

Очаква се до три години глобалният пазар на SD-WAN инфраструктура да достигне 7,5 млрд. долара

Според една от широкоизвестните латински сентенции всички пътища водят към Рим – до крайъгълния камък Milliarium Aureum, от който са започвали всички пътища, и спрямо който са се изчислявали всички разстояния в империята.

В света на глобалния бизнес днес всички пътища водят към конфигурацията на локалната мрежа, благодарение на технологии като SD-WAN. Чрез тях независимо в кой от обектите на организацията отивате, настройките ви са същите и се чувствате „у дома“.

Неслучайно софтуерно дефинираните виртуални частни мрежи с интелигентни функции (SD-WAN) стават все по-популярни сред бизнес организациите в последните години. Според данни на IDC през 2022 година глобалният пазар на SD-WAN инфраструктура е нараснал с 25%. Прогнозите на анализаторите са търсенето да продължава да расте с по над 10% всяка година и през 2027 г. пазарът на инфраструктура от този тип да достигне 7,5 млрд. щатски долара в световен мащаб. Причините за това са много – от спестяване на време, през ползи за финансовите и човешки ресурси до елиминиране на рисковете от грешки. Значително се повишава сигурността на комуникацията между офисите.

В България с помощта на услугата SD-WAN от А1 редица бизнес организации вече използват единна интегрирана инфраструктура, в която са свързани всички техни офиси, обекти или магазини, независимо от отдалечеността между тях. Така чрез гъвкави логически връзки и правила за комуникация между отделните локации, служителите могат да достъпват безопасно ресурси във всеки друг от обектите в общата мрежа.

Това създава множество улеснения за бизнес организациите, поради ускоряване на комуникацията между отделните обекти и възможността за гъвкав подход по отношение на избора на свързаност. Не е за пренебрегване и предимството за пътуващите между различните локации, които с лекота се чувстват „у дома“, със същите настройки както в офиса, в който обичайно работят.

Стабилност, надеждност, и оптимизация на услугите

Според Владислав Василев, мениджър ICT архитектури, мрежи и сигурност“ в А1, основният фокус, който бизнес организациите поставят върху дигитализацията на дейността си, води до стабилност, надеждност и оптимизация на услугите в дългосрочен план, което е ключов фактор за постигане на конкурентоспособност и увеличаване на капацитета. Компаниите не могат да си позволят забавяне в стартирането на нови локации, добавянето на допълнителни устройства, промяната на съществуваща конфигурация, високото времезакъснение, или загуба на пакети. Съвременните мрежови технологии са приложно-насочени и се адаптират според приоритетните за бизнеса приложения.

Той е категоричен, че прогресът в мрежовите технологии през последните години не е директно свързан с производителността на устройствата от гледна точка на начините и времето за обработка на пакети, или поколение чипове, а се дължи на възможността мрежовите устройства да бъдат Software Defined (програмируеми).

Много по-добри възможности

SD-WAN технологията, е част от по-общата категория на SDN (Software Defined Network), които дават много по-добри възможности спрямо традиционните мрежи и отменят необходимостта от множество ръчно изпълнявани задачи. Това спестява нуждата от отделяне на човешки, времеви и финансови ресурси за конфигурация и работа по дадена интеграция и елиминира рисковете от прекъсване на услуги.

Висока добавена стойност

По този начин услугата SD-WAN от А1 носи висока добавена стойност за бизнес организациите, като им осигурява ценово ефективно решение за надеждна свързаност между всички техни локации. С използването на високотехнологичното решение те получават гарантирана наличност на услугите и намаляват риска от отпадане на връзките. Конфигурациите и управлението на мрежата се извършват централизирано от инженери на А1, част от които са в екипа, ръководен от Владислав Василев. Услугите, които те предоставят на корпоративните клиенти, помагат на бизнесите да се справят с потребностите от сигурна, надеждна мрежова инфраструктура, без да се налага да инвестират знатичелно в хардуер и IT оборудване. Те делегират тези високоспециализирани дейности на екипите на А1 и си спестяват необходимостта да наемат и поддържат високоспециализирани експерти във всеки от офисите си.SD-WAN Всички пътища водят към… локалната мрежа А1 Блог

Единно управление

Според Владислав Василев SD-WAN услугата от А1 дава невероятни възможности, сред които е единното управление, което разполага с интегрирано наблюдение в реално време и историческа извадка за производителност и грешки на всички видове устройства, независимо от техния тип (физически или виртуални) или брой. Друго предимство на услугата е, че включва и устройства, инсталирани в среда на публичен облак.

По тази причина SD-WAN от А1 е подходящо решение за компании, които използват или планират да въведат ресурси в публичен облак като AWS, GCP, Azure, и същевременно държат да имат бърз достъп до тях, без компромис със сигурността. За гарантиране на сигурността на данните комуникацията между отделните устройства се криптира.

„Благодарение на опцията ZTP (Zero-Touch Provisioning), устройствата се провизират мигновено, като предварително се конфигурират темплейти според дадени характеристики като модела на устройството, например. Това дава изключителна гъвкавост и предоставя възможност за инсталации на голям брой устройства за много кратко време и позволява да се отдели необходимо време за тестове на ниво приложения и резервираност,“ разказва още Василев, в чийто екип са близо 10 от сертифицираните в мрежовите технологии инженери на А1.

Интелигентно маршрутизиране на трафика

За една локация с SD-WAN от А1 се поддържа повече от една връзка в хибриден модел – фиксирана и мобилна свързаност, гарантирана и негарантирана връзка, MPLS и интернет. Различните типове свързаности, използвани на една локация могат да варират като брой, което позволява на клиентите да се възползват от по-голям разполагаем капацитет за всеки свой офис.

В допълнение към интегрирани функции за защита на мрежата, услугата осигурява на клиентите и интелигентно маршрутизиране на трафика по видове приложения или по най-добри параметри на мрежата. По думите на Владислав Василев отделянето на Underlay от Overlay средата дава възможност преносната среда да е от различен, базиран на IP, тип.

Друго важно предимство на SD-WAN от А1, което Василев посочва, е т.нар. traffic engineering, с който може да се приоритизира трафикът на базата на различни характеристики, като тип приложение и натовареност/времезакъснение/стабилност, между една или множество свързаности. Конфигурацията се прави изключително лесно и бързо.

Сертифицирани експерти

А1 предоставя SD-WAN като управляема услуга, при която конфигурациите и настройките се правят от инженери на А1. Предвид това, че всички организации са различни, техническите екипи проектират, управляват и извършват проактивен мониторинг на функционалностите на SD-WAN мрежата според специфичните нужди на всеки бизнес клиент.

Сертифицираните експерти на компанията поддържат услугата на база 24/7, подменят устройствата в случай на повреда и правят необходимите промени в конфигурацията. Корпоративните клиенти получават и параметри за споразумение на ниво на обслужване, както и достъп до специален web-базиран интерфейс за наблюдение на параметрите на услугата.

Гъвкавост и скалируемост

С решението бизнес клиентите могат лесно да добавят офиси при разрастване на дейността си. SD-WAN технологията помага на компаниите да се приспособят по-бързо към процеса на глобална дигитализация, предоставя гъвкавост и скалируемост на ресурсите.

Благодарение на функционалностите на решението клиентите имат възможност да решат кои приложения да получат приоритет в мрежовата свързаност, така че критично важните за тях услуги да са осигурени с предимство. В същото време видимостта в реално време на всички приложения, потребители и устройства в мрежата дават свободата да се оптимизира процеса на взимане на бизнес решения.

Статията е част от съдържанието на сп. А1 Бизнес, брой 8.

 

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*