Мисия „Свързаност“

Интервю с Преслава Лилова, директор „Международно сътрудничество и програми“ в БЧК, за надграждането на дигиталната им трансформация с помощта на А1.

 

Ако трябва да акцентирам върху една дума, която обобщава ролята на дигиталната трансформация в нашата организация, ще избера ,,свързаност“.

Това казва Преслава Лилова, директор „Международно сътрудничество и програми“ в Българския Червен кръст, с която се срещаме навръх 145-годишнината на БЧК на 25 октомври, 2023 г.

Неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност са основните принципи, които ръководят действията на БЧК и до днес.

В ерата на бурно развиващите се технологии пък може да се добави и още една ключова ценност – свързаността, „която технологията може да оптимизира, за да си вършим работата пак толкова добре, но по-бързо и ефективно“, добавя Преслава Лилова.

„Равносметката за тези 145 години служба в полза на обществото е повод и да си обещаем, че с натрупаните опит и мъдрост, ще продължим да се развиваме и част от това развитие е възприемането на дигиталната трансформация, с оглед на осигуряването на адекватен отговор на съвременните хуманитарни предизвикателства“, споделя тя.

SD-WAN Мисия „Свързаност“ А1 Блог

ПРЕСЛАВА ЛИЛОВА е директор „Международно сътрудничество и програми“ в Българския Червен кръст. Наред с управлението на международните отношения на организацията, тя е ангажирана и с проследяване на процесите по информационен мениджмънт, събиране, анализ и отчитане на данни в контекста на изпълнението на широкомащабни програми с външно финансиране. Тя е един от основателите на платформата за онлайн издирвания „Открий лицето“ (Trace the Face), целяща да намали времето за работа по случаи за възстановяване на семейни връзки, където контактът е загубен в резултат на миграция, както и да подобри връзката с хората, които не знаят съдбата на близките си.

По думите ѝ, прилагането на добре обмислена дигитална стратегия, която свързва хора, процеси и технология, ускорява влиянието на неправителствените организации по отношение на обслужването на мисията и постигането на целите им.

„Вярвам, че има осъзнатост в НПО сектора колко важно е внедряването на технологични решения. Голям процент от НПО вече използват опции за онлайн дарения на уебсайтовете си. БЧК не прави изключение и също предлага възможност на желаещите да подкрепят хуманитарната дейност на организацията, като дарят през сайта ѝ.

Доста организации използват и софтуер за управление на отношенията с потребителите (Customer Relationship Management), който подпомага проследяването на даренията, както и връзката с ползвателите на услугата или дарителите.

Важен аспект е и защитата на данните и комуникационните връзки, не само с оглед на Европейския регламент, но и като принцип за отговорно поведение и работа“, коментира Преслава Лилова.

Относно най-важните за постигане на мисията на БЧК дигитални инструменти и технологични решения Преслава Лилова казва, че от ключово значение за БЧК е локализацията.

„Говоря не само за процесите в офисите на БЧК в цялата страна, но и за връзката с хората на място – онези, които работят за и помагат на Червения кръст и най-вече хората, които са подкрепяни от БЧК.

Ето защо особено ценни са технологичните решения, които подпомагат непрекъснатия контакт и обмен с офисите ни в страната, с екипите, които работят на терен при кризисни ситуации, както и тези, които спестяват време и ресурси“, обяснява Преслава Лилова.

Бихте ли споделили примери за някои от новите технологични инициативи, реализирани в БЧК, с цел справяне с належащи предизвикателства?

От края на миналата година БЧК започна да работи със софтуер за кешово подпомагане, директно изплащано към хората, одобрени да получат такова. Това е програма, управлявана от Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец в Женева, която позволява онлайн кандидатстване, валидиране, комуникация, одобрение и разплащане. Разбира се, с надграждане на работата към програмата беше създадена и Зелена линия, която е един вид „надстройка“ на call center и е свързана с т.нар. CRM продукт.

Това ни улесни да подкрепим финансово над 33 000 души и да апробираме система, различна от ваучерно подпомагане, каквато стандартно използваме в тежки бедствени ситуации, когато са констатирани подобни нужди.

Успоредно с това, една от много успешните инициативи на БЧК с А1 е и бързото откриване на телефонна линия за здравни консултации и улесняване на достъпа до медицинска грижа на бягащите от конфликта в Украйна, малко след като страната ни започна да приема поток от пристигащи и търсещи подслон хора в България. Това показва, че освен кратък номер за дарения при бедствия и кризи, има потребност и от услуги (с телефония), които да са по-дългосрочни и да спомагат за социалното включване на нуждаещи се лица.

С А1 имаме още добри практики, включително за раздаване на безплатни сим-карти, за да бъде обезпечена базисната нужда на човека да има контакт с любимите си хора. Паралелно обаче, в ежедневието ни трябва постоянна комуникация и с дестинации извън ЕС, което индикира потребност от минимизиране на разходите за водене на международни разговори и осигуряване на стабилна връзка за пренос.

Каква беше целта на интегрирането и на SD-WAN услугата на А1 в БЧК и какви са ползите от нея?

Както вече споменах, локализацията за нас е от огромно значение, а SD-WAN отговаря на търсенето ни на по-голяма свързаност, като покрива очакванията за сигурна връзка на потребителя в условията на работа от множество локации. SD-WAN позволява да „разгърнем“ използването на програми и системи, дава видимост на цялата мрежа и повишава контрола. Друго преимущество е опцията за бързи промени или адаптиране към нуждите на организацията, работните процеси и хората в нея. При 28 клонови организации в страната, управление на складове с бедствен резерв и мениджмънт на разнопосочни хуманитарни програми, SD-WAN гарантира, че трафикът отива директно в мрежата, без състезание с други интернет данни.

Интегрирането на SD-WAN от А1 позволява ли на БЧК по-лесно да приоритизира и рационализира своите комуникационни процеси, особено по време на извънредни ситуации или критични хуманитарни операции?

Със сигурност, но тук може да говорим и за още повече технологични решения, които да допринасят за ефективно събиране на данни от терен, в реално време; пренос на тези данни до централата за взимането на информирани решения относно управлението на дейностите на БЧК при кризи. Нашата организация има изградена и стабилно функционираща система за отговор при бедствия, така че нови технологични инструменти следва да се внедрят по естествен път, за да направят взаимовръзките по-бързи и ефикасни.

Използването на дронове за заснемане вече е често явление, Планинската служба на БЧК редовно включва в операциите си такова. Гео-данните също много спомагат – за разпределяне на силите на място, за планиране и провеждане на спасителните дейности. Може да се проследи натовареността на работата, да се реорганизира и преразпредели.

Ценното за мен е, че „като услуга“ спестява инвестиране, защото започва с анализ на състоянието на IT инфраструктурата. Може да се определи риска, да се направи избор на бизнес стратегията и на подхода за по-нататъшните действия спрямо констатираните потребности.

Имайки предвид хибридния модел, който поддържа SD-WAN услугата на A1, как той подобрява възможността да се поддържа непрекъсната комуникация на различни места?

При множество локации, със сигурност ще е добре да може да се мониторират свързаните устройства и да се редуцират онези, които не се активират, т.е. използват в професионалното ежедневие. Вероятно точно в този аспект е добре да спомена и ползите от облачните услуги, достъпването на приложения и мрежовото съхранение. Всички те реално благоприятстват намаляването на разходите в перспектива и облекчаване на процесите по управление.

SD-WAN Мисия „Свързаност“ А1 Блог

Oт ляво надясно: Преслава Лилова, директор „Международно сътрудничество и програми“, БЧК, проф. Красимир Гигов, генерален директор, БЧК, Светлана Данева, акаунт мениджър „Корпоративни продажби“, А1 България

Използва ли БЧК други решения от А1, чрез които подобрява ефективността на конкретни процеси?

Дадох за пример линията за здравни въпроси, а и като цяло за организация в полза на хората като БЧК е водещо да има връзка с онези, които се нуждаят от помощ. Услугите тип кол център са задължителни, за да може да се осигурява подаване на точна и вярна информация за хуманитарните услуги, да се насочват потребителите, ако това е необходимо, за да може в максимална степен да облекчим хората, които са и в нелека житейска ситуация. При нас този въпрос следва да се разглежда комплексно, защото БЧК работи в цялата страна, има над 260 общински организации към своите 28 клона, което означава комуникация на много нива, която да протича паралелно.

БЧК има и специфични дейности, като създаването на иновативен модел за дистанционен мониторинг на хронични заболявания – телеасистенция – на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии в областите Враца, Видин и Монтана. Колегите ми от години работят активно за подобряване на достъпа на уязвими и самотни хора с хронични заболявания и трайни увреждания до професионални здравно-социални грижи, включително и на живеещите в отдалечени и малки населени райони. Ще е хубаво, когато необходими за обществото ни социални програми срещат повече подкрепа от различни сектори, защото търсим устойчивост на доказано полезни хуманитарни дейности.

SD-WAN Мисия „Свързаност“ А1 Блог

Oт ляво надясно: Преслава Лилова, директор „Международно сътрудничество и програми“, БЧК, aкад. Христо Григоров, председател на БЧК и Светлана Данева, акаунт мениджър „Корпоративни продажби“, А1 България

Какви са впечатленията ви от партньорството с А1?

Вече поне 15 години си сътрудничим с А1, като през цялото това време сме имали надежден партньор с портфолио от качествени продукти и услуги. За нас от голямо значение е и ангажираността на компанията към социално значимите каузи и програми на БЧК.

А1 е дългогодишен поддръжник на хуманитарната дейност на БЧК – припознаването на нашата мисия, цели и задачи със сигурност ни дава повече комфорт при договарянето на нови проекти с компанията.

SD-WAN Мисия „Свързаност“ А1 Блог

Емил Нешев, директор „Планинска спасителна служба“ и Преслава Лилова, директор „Международно сътрудничество и програми“, БЧК.

Кои са ключовите стратегии и приоритети на БЧК по отношение на по-нататъшното интегриране на дигитални иновации, за да засили своето въздействие?

Неминуемо все по-наситени взаимовръзки на всички нива на работа, за да сме по-бързи и по-добри, а и да гарантираме, че независимо в коя точка на България се намира даден човек, ще може да се ползва от услугите на организацията, а доброволците и служителите ще разполагат с информация и ще бъдат технологично обезпечени, за да могат да го подпомогнат. За БЧК е от значение да гарантира своя интегритет, като това изисква добра отчетност, видимост на резултатите и предприемане на изпреварващи стъпки за смекчаване на риска.

В края на 2023 г. БЧК чества 145 години от основаването си. Това е най-добрият повод да благодарим на всички доброволци, служители, партньори от държавните институции, от корпоративния сектор, неправителствените организации, международните организации, академичната област, медиите и българското общество, които винаги са били и са в помощ на благородната мисия и хуманитарните дейности на тази организация.

БЪЛГАРСКИЯТ ЧЕРВЕН КРЪСТ е доброволна организация, част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.

Интервюто е част от съдържанието на сп. А1 Бизнес, брой 8

 

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*