Киберзащитата вече има водеща роля в дигитализацията на образованието

Интервю с Александър Иванов, заместник-директор в НУКК с Лицей за изучаване на италиански език и култура за услугите за киберсигурност на А1

 

Как дигитализацията подобрява учебния процес в началното и средното образование?

Ролята на дигитализацията в областта на образованието става все по-важна. Ние в лицея за изучаване на италиански език и култура вярваме, че въвеждането на технологии в началния и средния етап на образование става задължително за съвременните учебни заведения.

Още по време на пандемията от Covid-19 ясно видяхме, че учебният процес става невъзможен без помощта на технологиите. Това ускори дигитализацията на образователния процес, тъй като българските училища бяха изправени пред сериозното предизвикателство в неимоверно кратък срок да преминат към изцяло дигитална форма на обучение. Това изискваше както преподавателите да се обучат и квалифицират допълнително, така и учениците и техните родители да се адаптират към обучението в дигитална среда. Най-голямото предизвикателство беше внедряването на самите технологии.

Какви са положителните ефекти от тази ускорена дигитализация сега?

Като действащ учител в средния курс мога да заявя, че вече е много по-лесно да се работи с ученици, на които се налага да отсъстват физически от учебните занимания.

Друга позитивна промяна е повишаването на интереса и ангажираността към уроците, които стават по-интерактивни. По този начин ангажираността на учениците се повишава, което води и до по-добре усвоени знания и умения.

Това, разбира се, изисква и по-високо ниво на контрол от страна на учителите как децата използват технологиите, за да се предотвратят рисковете от разсейване и съответно по-ниски резултати.

Учителят има водеща роля в този процес – да постави ясни правила и да задържи вниманието и възприемчивостта на учениците за преподавания материал.

А1 Next Generation Firewall Киберзащитата вече има водеща роля в дигитализацията на образованието А1 Блог

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ e заместник-директор по учебната дейност и преподавател в Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура от 2022 г. Преди да поеме управленски отговорности за учебната дейност на Лицея, от 2015 г. той е преподавател по химия и опазване на околната среда в НУКК. Притежава магистърска степен по „Медицинска химия“ и е бакалавър по „Компютърна химия“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Защо киберсигурността е важна за образователните институции?

Ръстът на използването на дигитални технологии доведе и до увеличаване на обема на данните в дигитална и интернет среда. Това повиши и рисковете за дигиталната информация, тъй като киберпрестъпността също ускори развитието си. По тази причина се налага и осигуряването на още по-сериозни и надеждни решения за киберзащита.

Какви мерки предприемате за защита на чувствителните данни и мрежовата инфраструктура в лицея?

Имаме ясно установени политики за защита на чувствителните данни в съответствие с изискванията на GDPR разпоредбите.

Хората, които работят с лични данни, разполагат с персонални, отделни устройства за целта, различни от тези, които използват за преподаване. Те са добре обучени да не запазват върху устройствата паролите за достъп до устройствата, профилите и системите, в които се съдържат и съхраняват лични данни.

Имаше период, в който поради повишено потребление и кибератаки от злонамерени външни лица, твърде често прекъсваше работата на уеб сайта и на платформата, с която провеждахме онлайн обучението. За да се справим с това предизвикателство, внедрихме услугата DDoS Protection от А1 и оттогава не сме имали подобни проблеми.

Базата данни на учебното заведение, съдържаща чувствителни и лични данни, е огромна. В лицея учат 1000 деца, а като част от необходимата ни за образователния процес информация, ние съхраняваме не само техните, но и данните на техните родители. Те трябва да бъде защитени по подходящ начин.

А какви са впечатленията ви от високотехнологичното решение за киберзащита от А1 Next Generation Firewall?

Нашето училище не беше първото, което пострада от кибератаки във въпросния период.

Партньорите ни от А1 ни предлагаха проактивно решения за киберсигурност, към които в началото бяхме малко резервирани, тъй като една образователна институция се налага да е доста внимателна по отношение на разходите си. Моделът на А1 „като услуга“ допринесе за това да въведем Next Generation Firewall. Още повече, че освен предложенията от представителите на А1, имахме и препоръките от нашия ИТ мениджър да внедрим това решение.

Услугата е гъвкава и е съобразена с особеностите на нашата мрежа, инфраструктурата и процесите на НУКК. Може да засича познати уязвимости в софтуерните продукти, обновява се редовно при поява на нови и реагира и на новопоявили се киберзаплахи.

По този начин преподавателите и административният персонал могат да работят с ресурсите в лицея в защитена среда с конфигурация на VPN достъп. Скоро след като внедрихме решението и видяхме ползите, осъзнахме, че вероятно е трябвало дори и по-рано да въведем такава защитна стена.

Как оценявате партньорството си с А1?

С А1 сме изградили отлични дългогодишни отношения. Внедряването на Next Generation Firewall стана бързо и ефективно. Процесът протече безпроблемно и без забележки. За нас е много важно, че представителите на А1 винаги отговарят веднага на изискванията ни и ни предлагат подходящи за нашите специфични нужди решения. Очакваме да продължим партньорството си в този дух и занапред.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

е създаден с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976 г. и е асоцииран към ЮНЕСКО. През май 1992 г. излиза постановление на Министерския съвет за преобразуване на училището в Лицей с изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие. Според ЗПУО е специализирано училище към Министерството на културата (1-7. Клас – по хореография, 8-12 клас – по италиански език и култура) с два профила на обучение: „Хуманитарни науки“ с „Български език и литература“ и „История и цивилизации“ и „Природни науки“ с „Биология и здравно образование“ и „Химия и опазване на околната среда“.

Интервюто е част от съдържанието на сп. А1 Бизнес, брой 6.

 

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*