Рестартирай умно

Managed IT Helpdesk от А1 подобрява продуктивността на служителите и защитата от киберпосегателства

 „Рестартирай и ще се оправи“ – това беше съветът, който дълги години работещите в офис си даваха един на друг при затруднения със софтуера и компютрите. Днес обаче броят и сложността на бизнес приложенията в ежедневната работа расте. Като добавим и вече вездесъщия хибриден модел на работа – „офисният фолклор“ не помага.

Всяко прекъсване на работния процес води до загуба на време, потенциал­но изпускане на крайни срокове и в крайна сметка – до пропуснати ползи за бизнеса. На този фон бизнесът търси най-добрите начини да се справи с предизвикателствата, свързани със сигурността и продуктивността на служи­телите.

Компаниите осъзнават, че хората им имат нужда от специализирано съ­действие, което най-бързо и ефективно могат да получат от IT експерти със съответните познания. Това им спестява лутане из множество на­стройки, както и време, което биха могли да посветят на важните задачи и проекти. Малките и средно големи фирми в България обаче рядко имат възможност да наемат достатъчно квалифицирани IT специалисти, които да решават затрудненията на служителите. В отговор А1 предлага на корпоративни­те клиенти необходимите компетенции на IT експертите „като услуга“ с решението Managed IT Helpdesk.

#Helpdesk Рестартирай умно А1 Блог

Експертна оценка

Бизнес организациите, поверили IT обслужването на експертите на А1, могат да изберат обхвата на IT обслужване между два пакета: Basic и Premium. И в двата случая още при старта на партньорството се прави експертен анализ, оценка и унифициране на използвания бизнес софтуер и приложенията с цел постигане на повишена продуктивност. Системен администратор от А1 съставя детайлно описание на устройствата в организацията и използваните приложения.

Първоначалната настройка на приложенията, актуализациите на софтуера, запазването на резервни копия и защитата на информацията също са сред отговорностите, които IT експертът от А1 предоставя на клиента.

По-висока продуктивност

Услугата може да опровергае опасенията на мениджърите, че използването на все повече бизнес приложения и хибридния модел на работа се отразяват негативно на продуктивността на служителите. Според анализи* 54% от ръководителите имат подобни притеснения. Служителите в компаниите-клиенти на A1 Managed IT Helpdesk ще разполагат с подготвено работно място още от първия ден в офиса. Устройствата на всички служители преминават през професионална конфигурация на функционалности и настройки, а в случай на проблем, той се разрешава бързо и ефективно. По този начин организациите пестят време и минимизират пропуснатите ползи.

Високо ниво на сигурност и защита на информацията

Компаниите и техните офис служители могат да разчитат на екипите на А1 също и за преинсталация на операционна система или софтуер, когато се налага. Сред първоначалните дейности са и обучение за работа със системата за обслужване или т.нар. Helpdesk. С услугата компаниите могат да разчитат, че IT експертите на А1 могат лесно и бързо да дадат обратна връзка. Информацията е систематизирана и се обновява регулярно.

Всички конфигурации и настройки се извършват според най-добрите практики и препоръки на производителите, а мениджърите и служителите могат да са спокойни, че антивурусната защита на корпоративните устройства се управлява ефективно. Това спестява много потенциални проблеми със заразени файлове и системи.

В допълнение към тези услуги компаниите, използващи Premium пакета, получават отчети за извършените дейности, както и препоръки за оптимизация и консултация и съдействие, при бъдещо развитие.

Когато всичко е по план

Бизнес организациите могат да делегират на А1 всички планови дейности по IT поддръжка – например инсталация и настройка на антивирусна защита, или Microsoft софтуер. Важна част от работата на IT специалистите често е и проследяването на валидността на софтуерните лицензи, както и регулярната актуализация на различните приложения, използвани от служителите.

Компаниите, доверили IT обслужването на специалистите от А1, разчитат тези планирани дейности по инсталация и поддръжка на корпоративни софтуерни пакети да са част от задачите на екипа, отговарящ за A1 Managed IT Helpdesk решението. Плановата поддръжка обхваща целия набор от софтуер за продуктивност на Microsoft, както и много други ежедневно използвани бизнес приложения. По този начин корпоративните клиенти, използващи A1 Managed IT Helpdesk като услуга, могат да бъдат спокойни, че ще имат актуална информация за инсталираните версии на бизнес софтуера и приложенията, които се поддържат от съответния официален производител. За целта изискванията на клиента се уточняват още в началото на партньорството.

#Helpdesk Рестартирай умно А1 Блог

IT експерт на помощ

Когато не всичко върви по план, а възникне инцидент, IT експертите от А1 също са на разположение на бизнес организациите, използващи услугата. При Basic варианта техните слу­жители получават съдействие от IT експертите на А1 чрез отдале­чен достъп. За по-високия Premium план е предвидена и възможност за обслужване дистанционно по те­лефона или, ако се налага, на място в офиса в рамките на следващия работен ден. И за двата варианта времето за реакция при проблем е до 30 минути. Подобни инциденти могат да включват както създаване и про­мяна на потребители в активна директория, или конфигурация и ра­бота с Outlook имейл клиент, така и съдействие с Windows, работа с бизнес приложения на Microsoft или друг производител. IT експерти­те от А1 съдействат също и при свързване на периферни устрой­ства към клиентски компютри и възстановяване на изтрити имей­ли, или презаписани файлове.

Сигурност и надеждност на информацията

Хоумофис и хибридният модел на работа стават са все по-ясно изра­зена тенденция в световен мащаб – 73% от служителите избират тези опции, което води до ръст в използ­ването на съвременни платформи за онлайн колаборация и надеждно споделяне на информация**. Това пък изправя бизнеса пред необходи­мостта да защитава фирмените данни от киберпосегателства. Тези предизвикателства са особено се­риозни за малкия и средния бизнес, чиито служители често използват лични устройства, работейки дис­танционно. Според проучвания*** 64% от хората, работещи в такива компании, разполагат с достъп до служебни данни от персоналните си устройства. В тази ситуация, за да предотвратят компрометиране на сигурността на информация­та, компанията може да делегира осигуряването на надеждна защита на технологичен партньор. Допъл­нително предимство за корпора­тивните клиенти е, че технически мениджър от А1 се грижи за правил­ното приоритизиране на работата, така че инцидентите да бъдат решавани възможно най-бързо.

Компетенции

Експертите на А1 притежават повече от 3000 сертификата за управление и поддръжка на IT инфраструктура и услуги, сред които Cisco Certified Internetwork, Expert Cisco Certified Network Professional, Cisco Certified Network Associate, Microsoft Certified Administrator Associate, Microsoft 365 Security Administration, Azure Solutions Architect Expert, Azure Architect Technologies, Nokia Network Routing Specialist, Fortinet Network Security Expert 1-7, Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer, Cyber Security eWPT (Wep App Penetration testing), CheckPoint Certified Security Administrator.

* Microsoft Work Trend Index: 2022 Annual Report
** Microsoft Work Trend Index 2021 Annual Report
*** Microsoft Internal Research of SMBs (2-299 employees

Материалът е част от съдържанието на сп. А1 Бизнес, брой 9.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*