По-сигурни, по-чисти, по-мобилни

Независимо дали управляват малък град или мегаполис, местните власти днес имат три основни цели:

  • Да създадат добри условия за живот за гражданите.
  • Да подобрят ефективността и да намалят разходите.
  • Да отговорят на нарастващото търсене на публични услуги, свързани с променящите се демографски тенденции в съответния район.

За всички тези предизвикателства общините в България търсят технологични разработки, които да ги превърнат в Smart City (Умен град).

Според дефиницията, публикувана от Европейската комисия, умният град е място, в което традиционните мрежи и услуги стават по-ефективни с помощта на дигитални решения в полза на бизнеса и населението. Прилагането на Smart City концепцията би помогнало не само за благополучието на гражданите и просперитета на местните компании, но и за по-добра ефективност, привличане на инвестиции, повече посетители и цялостен разцвет на населените места. На този фон портфолиото от технологични услуги на А1 включва широк спектър Smart City решения в полза на общинските администрации у нас. Сред тях са подобряване на достъпа до безплатен интернет на оживени публични места, по-голяма сигурност чрез видеонаблюдение с аналитични функции, IoT решения за мониторинг на водните ресурси, контрол на качеството на въздуха, новаторски софтуер системи за управление на сметосъбиране, интелигентно осветление и паркиране, специализирани решения за електрически велосипеди под наем и много други.

Повишена сигурност

В Община Варна А1 реализира система за видеонаблюдение на автобусните спирки на градския транспорт. Проектът обхваща 83 билетни автомата по пътния коридор Bus Rapid Transport – (BRT). Изграждането и поддръжката на системата за видеонаблюдение се извършва на базата на технологичното решение A1 Video Security. При реализацията са използвани специални камери, разположени в билетните автомати, записите от които се съхраняват в „облака“. По този начин местните общински власти имат възможност за централизиран достъп до всички обекти, а отдалеченото съхранение на записите намалява до минимум риска от загуба на съдържание в случай на авария или вандалска проява. За изпълнението на проекта IT експертите на А1 изграждат възможности за интернет свързаност до всеки от билетните автомати за нуждите на системата. Наличието на непрекъснато наблюдение повишава сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на съответното населено място. По този начин се решава и един от съществените проблеми на местните власти, свързан с посегателства върху билетните автомати, чието възстановяване би коствало доста средства на общинския бюджет. Аналитичните функции на видеонаблюдението като разпознаване на автомобилни номера и лица помагат за повишаване на сигурността на гражданите и гостите на Перник и Монтана. На базата на A1 Video Security е изградено и цялостно решение за свързаност и видеонаблюдение на училища, детски градини и светофари, както и специален мониторинг център в Столична община, чрез който видеоизображенията се наблюдават в реално време.

Smart City По-сигурни, по-чисти, по-мобилни А1 Блог

Умни технологии, чист град

Според различни анализи един от значимите стимули при внедряването на технологични решения за интелигентни градове в Европа е потенциалът за намаляване на въглеродните емисии. Чрез въвеждането на Smart City решения на Стария континент, спестените въглеродни емисии могат да достигнат 247 млн. тона до 2028 г., в сравнение със 161 млн. тона през 2023 г., сочат прогнозите. Това представлява ръст от 53%. Същевременно икономическите ползи в глобален мащаб от изграждането на умни градове се очаква да достигнат $249 млрд. до 2028 г., спрямо $96 млрд. през 2023 г. В по-непосредствен план технологиите, подпомагащи реализацията на концепцията Smart City, повишават ефективността на общинските администрации, включително в дейности, свързани с постигането на по-чиста градска среда. Решението на А1 за интелигентно сметосъбиране помага на представителите на общините да повишават чистотата и качеството на живот в градовете и околните населени места, както и да реализират по-добра събираемост на таксите за паркиране в обособените за това райони.

Чрез реализацията на такава услуга от А1 общо 2075 контейнера са оборудвани с датчици в Община Видин. Информацията от умните устройства се предава към софтуерна платформа, чрез която представителите на общината разполагат с анализи в реално време и могат да оптимизират маршрутите на сметосъбиращите камиони или да променят локациите и броя на поставените контейнери. По този начин се повишава чистотата на градската среда и въздуха и се намаляват разходите за сметосъбиране. За мониторинг на качеството на атмосферния въздух А1 предлага друго специализирано технологично решение, с което в реално време се идентифицират източници на замърсяване и се проследяват и анализират измененията в качеството на въздуха. То вече е реализирано в редица общини в страната, сред които е Крумовград.

Интелигентно управление на водните ресурси

Оптимизацията на разходите и разумното използване на природните ресурси са съществен аспект за постигане на целите за по-умен град. NB-IoT решенията на А1 помагат за решаване на проблемите със загуби на вода при ВиК дружества и вече успешно са реализирани в София-област, Враца, Петрич, Велинград и други градове. Чрез комбинация от оптимизиран хардуер, иновативен софтуер и платформа за анализ на данните, решението позволява на ВиК дружествата да предотвратяват изтичане на вода, да подобрят процесите по поддръжка и да минимизират загубите на ценната течност. Технологията за интелигентно управление на водните ресурси помага и за оптимизация на водопотреблението в 10 общински училища в Бургас.

Smart City По-сигурни, по-чисти, по-мобилни А1 Блог

Превенция на природни бедствия

Друго приложение на технологиите за по-интелигентни градове е от особена важност поради географското положение на България, която е уязвима както към повишаване на температурите, така и към силни валежи. В съчетание с продължаващите тенденции за изменение на климата в световен мащаб, рисковете от наводнения и засушавания могат да имат сериозни последици, включително загуба на човешки живот или значителни материални щети, които засягат икономическия растеж и благосъстоянието. В това отношение високотехнологичните услуги на А1 могат да окажат безценна помощ за ранно известяване и дават възможност да се вземат навременни мерки. В помощ на развитието на умните градове А1 предлага решение, което позволява непрекъснат мониторинг на водното равнище в предразположени към наводнения райони. Чрез специализирани камери и сензори информацията се събира и анализира в реално време. Така представителите на общините разполагат с цялостна информация за нивото на водата, анализ на рисковете и степента на опасност от наводнения, определящ какви са необходимите своевременни мерки, които трябва да бъдат предприети. Решението е реализирано вече в Община Варна и помага за идентифициране на потенциални рискове от наводнение от част от деретата близо до града. Услугата е приложима за различни типове водни канали, водоеми и речни корита в районите, в които е внедрена. Системата отчита и влиянието на интензивността и количеството валежи от дъжд, сняг или градушка и предоставя достъп до статистически данни за определения район – дневни и месечни стойности на валежите. Чрез решението общинските представители могат да вземат бързи и навременни мерки в случаи и на опасност от намаляване на водните запаси и предстоящи засушавания, включително да получават известия при преминаването на предварително зададени гранични нива на наблюдаваните параметри. В ера на бизнес и обществени трансформации A1 продължава да надгражда своите Smart City решения, за да помогне на градовете у нас да създадат по-високо качество на живот, катализатори за икономически растеж и още по-плодородна почва за иновации, инвестиции и прогрес.

е-Градска мобилност

Чистотата на въздуха е неделима част от темата за придвижването в големите градове. Затова възможността за използване на електрически велосипед под наем е добър вариант за постигане на по-добро качество на живот. Цялостна система, разработена от А1, вече е на разположение на гражданите и гостите на Община Бургас. Услугата А1 Eco Ride дава възможност на общините да създават екологично чисти варианти за движение по пътищата, с които да допринасят не само за облекчаване на трафика, но и да осигуряват възможности за по-активен начин на живот за гражданите и гостите.

Smart City По-сигурни, по-чисти, по-мобилни А1 Блог

Умно паркиране

Трафикът по пътищата, задръстванията и недостигът на паркоместа в големите градове обичайно са сред значимите предизвикателства пред местните власти. Затова проектите по дигитализация в иновативните общини в България включват внедряване на система за контрол и управление на услугата „Кратковременно паркиране”, тип „Синя зона”, каквито А1 реализира във Видин и Кюстендил. Решението на А1 помага на Община Видин да повиши с над 50% приходите си от паркинг зони и обособени за това локации, които обхващат общо над 900 паркоместа в града. Технологичната услуга помага и за намаляване на трафика в града за търсене на свободно паркомясто. Ползите: от една страна се понижава замърсяването на въздуха, а от друга – пести се време на гражданите и гостите на крайдунавския град. Данните показват, че с решението на А1 времето за търсене на място за паркиране намалява с 43%. Системата за управление и контрол на кратковременното платено паркиране улеснява, автоматизира и организира целия процес по администриране и контролиране на платено преференциално паркиране. То обхваща и служебните абонаменти, събирането на такси за паркиране, санкционирането на нарушители. Сред основните компоненти на системата е софтуерът, който анализира и управлява постъпилите данни в системата в реално време.

Материалът е част от съдържанието на сп. А1 Бизнес, брой 9.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*