Иновативен подход за градска среда, устремена към устойчивостта

Как принципите на А1 се превръщат в идеи за клиентите

Не е тайна, че градовете са местата за реализиране на иновативни идеи – те създават среда, която провокира производителност и икономическо развитие. Според статистика на ООН градските райони създават 70% от световния брутен вътрешен продукт и се очаква до 2050 г. да привлекат две трети от населението.

Те обаче са и най-големият замърсител – според други данни само 100 мегаполиса генерират 18% от глобалните въглеродни емисии.

Сред най-големите предизвикателства, пред които сме изправени днес като общество, е да намерим баланса между икономическия растеж, който се заражда в градовете, и опазването на околната среда в дългосрочен план – качеството на живота на гражданите.

А1 съзнава своята роля и ангажимент към трансформацията на бизнеса и средата на живот на гражданите, като обвързва своя бизнес модел с подкрепата на обществото, опазването на околната среда и отговорното корпоративно управление (ESG). За да изпълни определените цели, заложени в нейната стратегия за устойчивост, част от които е увеличаване на енергийната ефективност до 2030 г. с 80% (спрямо 2019 г.), А1 прилага иновативни подходи. Сред тях е проект за интелигентна автоматизация на мобилната мрежа, който намалява консумацията на енергия при обектите ѝ. Разработката деактивира определени клетки в периоди на по-ниска натовареност и така нощното потребление на енергия намалява с до 20%.

На базата на резултатите от внедряването на подобни AI-базирани модели в оперативната си дейност, А1 предлага подобни технологични решения и за градовете, така че да се адаптират по-лесно към новите реалности на устойчивия градски живот.

#ESG Иновативен подход за градска среда, устремена към устойчивостта А1 Блог

Една пета от световните CO2 емисии идват от транспорт. Именно придвижването в градовете често е една от основните причини за замърсяване на въздуха и едно от най-големите предизвикателства по отношение на качеството на живот. Дигиталната система на А1 за контрол и управление на кратковременното паркиране в градовете е ключова за намаляването на трафика при търсене на свободно паркомясто. Тя автоматизира и организира целия процес по администриране и контролиране на платеното паркиране. За да се намали значително трафикът и респективно замърсяването на въздуха, ефективна възможност остава използването на електрически велосипед под наем. А1 разработва подобно цялостно решение А1 Eco Ride, с което допринася за екологично чисто движение в града.

За да повиши чистотата на градската среда и въздуха, А1 предлага и решение за интелигентно сметосъбиране. То включва оборудване с умни датчици на контейнерите в дадено населено място, като информацията се предава към софтуерна платформа, която прави анализ в реално време, така че общината да може лесно да оптимизира маршрутите на сметосъбиращите камиони или да промени локациите и броя на поставените контейнери.

Друг тип мониторинг, който е особено ценен за предразположени към наводнения райони, е този на водното равнище. Чрез камери и сензори системата от А1 събира информация за нивото на водата, на база на която анализира рисковете и степента на опасност от наводнения. Тя дава насоки за мерките, които трябва да бъдат предприети спрямо дадените водни канали, водоеми и речни корита в районите, където е внедрено.

Има градове, които попадат в другата крайност – риск от засушавания, провокирани от изменението на климата. При тях внедряването на технология за интелигентно управление на водните ресурси е ключово, защото оптимизира потреблението на вода при ВиК дружествата и минимизира загубите. Иновативните хардуер и софтуер, заедно с платформата за анализ на събраните данни, подпомагат предотвратяването изтичането на вода и подобряват процесите по поддръжка.

Чрез въвеждането на AI решения за градска среда спестените CO2 емисии в Европа могат да достигнат 247 млн. тона в следващите четири години, в сравнение със 161 млн. тона през 2023 г., сочат прогнозите, а А1 е опитен партньор в този технологичен преход.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*